trepat

Qui és el responsable de les vostres dades?

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals aportades seran tractades per Caterina Roma amb NIF 47640071X i domicili a Plaça Major de Púbol, 6-10. 17120 Púbol, La Pera.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les vostres dades personals, escrivint-nos a l’adreça indicada anteriorment, o enviant un correu electrònic a info@caterinaroma.com indicant el dret que voleu exercir.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment esmentat.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver estat vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals.